Adoptionsloven  
  Afskrivningsloven  
  Aftaleloven  
  Aktieavancebeskatningsloven  
  Aktieoptionsloven  
  Almenlejeloven  
  Ansættelsesbevisloven  
  Arbejdsmiljøloven  
  Arbejdsretsloven  
  Arbejdsskadesikringsloven  
  Arveloven  
  Barseludligningsloven  
  BBR-loven  
  Betalingsloven  
  Boafgiftsloven  
  Bogføringsloven  
  Boligreguleringsloven  
  Børneloven  
  Dødsboskatteloven  
  Ejendomsværdiskatteloven  
  Erhvervslejeloven  
  Erstatningsansvarsloven  
  Etableringskontoloven  
  Ferieloven  
  Fiskeriloven  
  Fondsloven  
  Forbrugeraftaleloven  
  Forbrugerklageloven  
  Forside  
  Forsikringsaftaleloven  
  Forsikringsformidlingsloven  
  Forskelsbehandlingsloven  
  Forvaltningsloven  
  Forældelsesloven  
  Forældreansvarsloven  
  Funktionærloven  
  Fusionsskatteloven  
  Fællesmærkeloven  
  Færdselsloven  
  Grundloven  
  Hundeloven  
  Indfødsretsloven  
  Kildeskatteloven  
  Kolonihaveloven  
  Konkursloven  
  Kontakt  
  ksomhedsskatteloven  
  Kursgevinstloven  
  Købeloven  
  Lejeloven  
  Ligebehandlingsloven  
  Ligelønsloven  
  Ligestillingsloven  
  Ligningsloven  
  Lov om finansiel virksomhed  
  Lov om kollektive afskedigelser  
  Lovsamling A-H  
  Lovsamling I-R  
  Lovsamling S-Å  
  Markedsføringsloven  
  Medieansvarsloven  
  Miljøbeskyttelsesloven  
  Momsloven  
  Naturbeskyttelsesloven  
  Navneloven  
  Offentlighedsloven  
  Offererstatningsloven  
  Ombudsmandsloven  
  Ophavsretsloven  
  Opkrævningsloven  
  Patentloven  
  Pensionsbeskatningsloven  
  Pensionsbeskatningsloven  
  Persondataloven  
  Personskatteloven  
  Planloven  
  Politiloven  
  Produktansvarsloven  
  Regionsloven  
  Renteloven  
  Restaurationsloven  
  Retsafgiftsloven  
  Retsplejeloven  
  Retssikkerhedsloven  
  Revisorloven  
  Revisorpakken 2016  
  Selskabsloven  
  Selskabsskatteloven  
  Serviceloven  
  Skatteforvaltningsloven  
  Skærmdumps  
  Straffeloven  
  Straffuldbyrdelsesloven  
  Sygedagpengeloven  
  Søloven  
  Tilbudsloven  
  Tinglysningsafgiftsloven  
  Tinglysningsloven  
  Tjenestemandsloven  
  Udlændingeloven  
  Undergrundsloven  
  Vandsektorloven  
  Virksomhedsskatteloven  
  Værdipapirhandelsloven  
  Årsregnskabsloven  
  Ægteskabsloven  
 

 

Juridisk håndbog 2016

 


(klik på bogen for download)

 

Juridisk håndbog 2016 indeholder:

  • Lovsamling 2016 med links til mere end 1.000 gældende danske love og lovbekendtgørelser hos Retsinformation
  • Hos Retsinformation har du altid adgang til de nyeste ændringslove
  • Juridisk Ordbog 2016 med forklaring på mere end 1.000 juridiske udtryk og begreber - herunder søgefunktion hos Retsinformation
  • Blanketsamling 2016 med links til blanketter og formularer der udspringer af mere end 80 lovkomplekser
  • Vejledning til hvordan du kan fremfinde lovforarbejder hos Retsinformation
  • Word-fil med anvisning på hvordan du løbende kan ajourføre lovtekster og tilknytte lovforarbejder
  • OneNote-fil hvor du kan indlægge udvalgte lovtekster og egne noter
  • Excel-fil hvor du kan opbygge beregningsscenarier og tjekskemaer
  • Ved afvikling i Adobe Reader får du adgang til søgefunktion, indlægge egne kommentarer og udvalgte filer

 

Skærmdumps  


Rådgivning

I søgefeltet nedenfor kan du søge i udvalgte hjemmesider der har generel eller specifik viden på juridiske områder:

Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab, Østbanegade 55, 4., 2100 København Ø, Tlf.: 35447000
Advokatfirmaet Bo Hansen & Morten Hartelius ApS, Snellemark 51 1,3700 Rønne, Tlf.: 56951704
Advokat Chris Stentoft, Heksehøjen 3 A,  4700 Næstved, Tlf.: 26758586
DINE-Advokater Advokatanpartsselskabet, Albanigade 15, 5000 Odense C, Tlf.: 70200848
Hulgaard Advokater P/S, Birkemose Allé 41, 6000 Kolding, Tlf.: 38404200
Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger, Kongensgade 58, Postboks 523, 6701 Esbjerg, Tlf.: 79125455
Stage Advokatfirma, Vesterballevej 25 , 2, 7000 Fredericia, Tlf.: 75122000
Jensen Advokatfirma Advokatanpartsselskab, Porschevej 3, 7100 Vejle, Tlf.: 76801690
Advokat Anders B. Winther, Åboulevarden 3 , 1., 8000 Aarhus C, Tlf.: 86138833
Advokaterne Nupark I/S, Nupark 45 3, 7500 Holstebro, Tlf.: 96119494
Advokatfirmaet V/ Åse Gahner Klemmensen, Åstrupvej 10, 9800 Hjørring, Tlf.: 98262733


 

Klik på nedenstående link og få adgang til landets største udbud af juridisk litteratur - herunder E-bøger til øjeblikkelig levering og absolut favørpris: 


 

 


 

 

 

   
 

 

 

Adgangsreguleringsloven Administrativ bistandsloven Adoptionsloven Affalds- og råstofafgiftsloven Afskrivningsloven Aftaleloven Akkrediteringsloven Aktieavancebeskatningsloven Almenboligloven Almenlejeloven Ansættelsesbevisloven Anvisningsretsloven Apotekerloven Arbejdsmarkedsbidragsloven Arbejdsmiljøloven  Arbejdsskadesikringsloven Arkivloven Arveloven Atomanlægsloven Auktionsloven Autorisationsloven Avu-loven BBR-loven Bemyndigelsesloven Beredskabsloven Beskyttelsesrumsloven Betalingsloven Betalingsloven Biblioteksloven Bidragsopkrævningsloven Bladpuljeloven Blodforsyningsloven Boafgiftsloven Bogføringsloven Boligbyggeriloven Boligreguleringsloven Boligsparekontraktloven Boligstøtteloven Boneloc-loven Borgerservicecenterloven Borteblevneloven Brugsmodelloven Buskørselsloven Byggeloven Børneattestloven Børnebidragsloven Børnebortførelsesloven Børneloven Børnetilskudsloven CFCS-Loven Checkloven Chokoladeafgiftfloven Civilarbejderloven CMR-loven CO2-afgiftsloven CPR-Loven CVR-loven Danske Lov Deltidsloven Deponeringsloven Designloven DIS-loven Dobbeltbeskatningsloven Domæneloven Dopingloven DTU-loven Dykkerloven Dyreforsøgsloven Dyreværnsloven Dyrlægeloven Dødsboskatteloven Dødsboskifteloven E-handelsloven Elafgiftsloven Emballageafgiftsloven Epidemiloven Erhvervsfondsloven Erhvervslejeloven Erstatningsansvarsloven Etableringsloven EUDP Europa-Parlamentsvalgloven Europol-loven Eux-loven EVA-loven Ferieloven Filmloven Folkeoplysningsloven Folkeskoleloven Folketingsvalgloven Fondsbeskatningsloven Fondsloven Forbrugeraftaleloven Forbrugerklageloven  Foreningsfrihedsloven Forsikringsaftaleloven Forskelsbehandlingsloven Forsvarerbistandsloven Forsvarsloven Forvaltningsloven Forældelsesloven Forældreansvarsloven Fremskyndet tilbagebetalingsloven Frigørelsesloven Friplejeboligloven Friskoleloven Fuldmagtsloven vedrørende  Færøerne Funktionærloven Fusionsskatteloven Fællesmærkeloven Færdselsloven Gebyrloven GEUS-loven Gevinstopsparingsloven Godskørselsloven Godtgørelsesloven Grundloven GUDP-loven Gymnasieloven Gældsbrevsloven Havmiljøloven Havneloven Helligdagsloven Hf-loven Hittegodsloven HIV-Bløderbørnsloven Hjemmeværnsloven Hundeloven Husdyrbeskatningsloven Husdyrgodkendelsesloven Høstpantebrevsloven Haagerbørnebeskyttelsesloven Ikrafttrædelsesloven Inddrivelsesloven Indfødsretsloven Indkomstregisterloven Indkvarteringsloven Indsamlingsloven Inkassoloven Inkorporeringsloven Innovationsloven Integrationsloven International bistandslov Jobklausulloven Jobpræmieloven Jordfordelingsloven Jordforureningsloven Kildeskatteloven Kommissionsloven Kommunal- og regionalvalgloven Kommunestyrelsesloven Kongeloven Konkursloven  Konkursskatteloven Kontinentalsokkelloven Kontraktskonventionsloven Kreditaftaleloven Krigsmaterielloven Kulbrinteskatteloven Kunstfondsloven Kursgevinstloven Kvælstofafgiftsloven Kystbeskyttelsesloven Købeloven Landbrugsstøtteloven Landinspektørloven Lejeloven Lensafløsningsloven LEP-loven LER-loven Ligebehandlingsloven Ligelønsloven Ligestillingsloven Ligningsloven Lov om anlæg af Nordlig omfartsvej ved Næstved Lov om anlæg af  Nykøbing Falster Omfartsvej Lovbekg. om graveadgang Lovtidendeloven LSD-Loven Luftfartsloven Lukkeloven Lystfartøjsforsikringsafgiftsloven Lægemiddelloven Lægeuddannelsesloven Lønindeholdelsesregisterloven Lønnings- og klassificeringsloven Lønsumsafgiftsloven Markedsføringsloven Medieansvarsloven Militærnægterloven Miljøbeskyttelsesloven Miljømålsloven Miljøoplysningsloven Miljøskadeerstatningsloven Miljøskadeloven Miljøstøtteloven Ministeransvarlighedsloven Mortifikationsloven Møntloven Narkotikaprækursorerloven Naturbeskyttelsesloven Navneloven Offentlighedsloven  Offererstatningsloven Offshoresikkerhedslov Okkerloven Ombudsmandsloven Omprioriteringsloven Opfinderloven Ophavsretsloven Opkrævnings- og inddrivelsesloven Opkrævningsloven Overtagelsesloven Pakkerejseloven Partistøtteloven Pasloven Patentloven Pensionsbeskatningsloven Pensionsfondsloven Pensionsloven Pensionsopsparingsloven Persondataloven Personelloven Personskatteloven Pesticidafgiftsloven Planloven Pligtafleveringsloven Politiloven Privatvejsloven Produktansvarsloven Produktsikkerhedsloven PSI-loven Psykologloven Pædagogikumloven RAB-loven Randzoneloven  Regionsloven Rejsegarantifondsloven Renteloven Repatrieringsloven Restaurationsloven Retsafgiftsloven Retsplejeloven Retssikkerhedsloven Retssikkerhedsloven Retsvirkningsloven Æ2 Rigsrevisorloven Rockerloven Rørledningsloven Råstofloven SCE-loven Sektorforskningsloven Selskabsloven Selskabsskatteloven Selvstyreloven Serviceloven Skatteforvaltningsloven Skibsbesætningsloven Skibsmålingsloven Slagtekyllingeloven Socialtilsynsloven Spilleafgiftsloven Spilleloven Spiritusafgiftsloven SPS-loven Statsforvaltningsloven Statsskatteloven Statstidendeloven Stipendieloven Straffeloven Straffuldbyrdelsesloven Strandingsloven Studielånsloven STU-loven Stærkstrømsloven SU-loven Sydslesvigloven Sygedagpengeloven Sygedagpengeloven Søloven Sømandsbeskatningsloven Sømandsloven Søsikkerhedsloven Tatoveringsloven Taxiloven Tech-trans-loven Tilbageholdelsesloven Tilbudsloven Tinglysningsafgiftsloven Tinglysningsloven Tjenestemandsloven  Tjenestemandspensionsloven Tobaksafgiftsloven Toldloven Tolkeloven TV-overvågningsloven Tøndermarskloven Udbetaling Danmark-loven Udleveringsloven Udstationeringsloven Udstykningsloven Undergrundsloven Undervisningsmiljøloven Ungdomsboligloven Ungdomsskoleloven Universitetsloven Vagtvirksomhedsloven Vandforsyningsloven Vandløbsloven Vandsektorloven Varelagerloven Varemærkeforfalskelsesloven Varemærkeloven Varmeforsyningsloven Vejledningsloven Vekselloven Velfærdsloven VFV-loven Virksomhedsoverdragelsesloven Virksomhedsskatteloven Voldgiftsloven Vurderingsloven Vækstfremmerafgiftsloven Værdipapirhandelsloven Værgemålsloven Værnepligtsloven Våbenloven Yngre Jordbruger Lov Ægtefællepensionsloven  Ægteskabsloven Æ1 Ældreboligloven Øl- og vinafgiftsloven Østøtteloven Årsregnskabsloven ÅU-loven