Lovsamling 2024

Du kan med fordel anvende søgefunktionen i din browser (Ctrl + F) til søgning efter et begreb. Hvis du f.eks. søger på “Miljø” bliver du præsenteret for 34 love og lovbekendtgørelser der indeholder dette ord.

Lovsamlingen kan erhverves som E-bog for 100 kr. ved anvendelse af kontaktformularen. Herved får du adgang til den avancerede søgefunktion i Adobe Reader og adgang til at indsætte gule markeringer, indsætte bogmærker m.v. Download evt. demoversion herunder ved klik på forsiden:

Lovsamlingen er ajourført til og med LBK nr. 289 af 08/03/2024

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Æ

Ø

Å

Arbejdsret – ansættelsesret

Kirkeret – planret

Undervisning – Uddannelse

Erhvervsret – selskaber – fonde – foreninger – søret – lejeret – markedsføringsret – realkredit – konkurrenceret– immaterialret – betalinger – klagenævn

Statens økonomi – tjenestemænd

Folketinget

Forsvaret

Sundhedsret – kommunalret

Strafferet – skifteret – arveret – køberet – procesret – medieret – tingsret – forsikringsret – formueret

Klima – energi – forsyningsforhold

Kunst – kultur

Miljøret

Digitalisering – ligestilling

Fødevarer – landbrug – fiskeri

Skatteret – afgiftsret

Socialret – boligret – lejeret – børn

Kongehuset

Transportret – anlægsprojekter

Uddannelse – forskning

Udenrigsforhold – EU

Udlændingeret

Populærnavne 2024