Lovsamling 2024

Intro

Herunder får du adgang til søgning efter gældende hovedlove eller lovbekendtgørelse hos Retsinformation. Søgefunktionen er sat således op, at du undgår alle fortolkningsbidrag i form af bekendtgørelser, cirkulærer, skrivelser, vejledninger mv.

Det vigtigste er først at fremfinde det korrekte lovkompleks ud fra dit søgekriterium. Alle fortolkningsbidrag kan du altid senere fremfinde med udgangspunkt i loven/lovbekendtgørelsen.

Klik på billedet nedenfor og skriv eksempelvis “leje” i søgefeltet hos Retsinformation.

Alternativt kan du i menupunktet Lovsamling 2024 finde alle gældende love og lovbekendtgørelser opstillet i alfabetisk orden (ca. 1.950 lovkomplekser) .  Populærnavne er også medtaget i opstillingen. Hvis du ikke er helt afklaret med den søgte lovs navn kan du evt. bruge søgefunktionen: Ctrl + F. Bemærk du får her mulighed for at opstille filtre for søgningen.

I menupunktet Betænkninger får du adgang til alle betænkninger gennem tiden hvoraf mange har dannet grundlag for lovgivning.

I menupunktet Juridisk ordbog får du over 1.000 forklaringer på juridisk udtryk og begreber. Undervejs vil der være links til relevant lovgivning.

I menupunktet Eksperthjælp vil du finde navn og adresse på professionelle rådgivere.

Herunder populærnavne på de mest almindelige love: