Lovforarbejder

Mange gange kan man have behov for hjælp til forståelsen af en given lovbestemmelse.

Her er lovforarbejderne en væsentlig fortolkningskilde. I fortolkningshierarkiet går de forud for egentlige lovkommentarer og noteapparatet i Karnovs lovsamling.

En given lovbestemmelse kan have sit udspring i hovedloven, men kan også bestå helt eller delvist af efterfølgende ændringslove.

Der forestår altså noget af et detektivarbejde at finde ud af hvordan lovbestemmelsen er sammen og så derefter fremfinde de tilhørende lovforarbejder.

Når man har fremfundet lovbestemmelsen hos Retsinformation består det første trin i at undersøge om der vedtaget efterfølgende ændringslove til den tekst man ser på skærmen.

Det ser man i venstre panel under “Senere ændringer til forskriften”:

Man gennemgår disse ændringslove og undersøger om de påvirker den aktuelle bestemmelse man arbejder med. I givet fald skal man have fuld fokus på ikratfttrædelsesbestemmelsen og evt. overgangsbestemmelser.

Hvis det lovkompleks man ser på ikke er ajourført ved en lovbekendtgørelse kan man umiddelbart herefter fremfinde hovedlovens forarbejder i det samme panel til venstre:

Bemærk at Retsinformation kun stiller forarbejder til rådighed tilbage til 1983. Hvis derfor hovedloven stammer fra før dette år får du altså kun adgang til lovforarbejder til ændringslove fra 1983 og frem.

Hvis det lovkompleks du kigger på derimod er en lovbekendtgørelse er sagen lidt mere kompliceret. Hvis du kan se, at lovbestemmelsen i den seneste lovbekendtgørelse ikke har samme indhold som i hovedloven er du i princippet nødt til at arbejde dig gennem ændringslovene for at finde disse der giver bestemmelsen sit nuværende indhold.

Dette kan være en meget tidskrævende proces. Specielt for perioden 1983 til 1998 hvor Retsinformation ikke tilknytter noget sagsforløb til loven.

E-bøger med lovforarbejder

Alternativt kan du her på websitet bestille en speciel designet E-bog der tager udgangspunkt i hovedloven eller den senest bekendtgjorte lovbekendtgørelse.

Alle efterfølgende ændringslove er indarbejdet således, at lovtekst der tilføres er markeret med grønt og lovtekst der bortfalder er markeret med rødt. Disse markeringer er bærer af links til de meget vigtige ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. Derfra er der igen links til de tilhørende lovforarbejder hos Retsinformation.

Når man klikker på de røde og grønne markeringer springer man til ændringsteksten:

og den vigtige ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:

Alle ændringslove siden hovedloven er markeret med understregning. Denne markering er bærer af direkte link til de tilhørende lovforarbejder hos Retsinformation:

Al lovtekst der ikke er understreget udgøres således af hovedloven hvis forarbejder der er link til i starten af fremstillingen.

Alle bekendtgørelser der er udstedt med hjemmel i loven er der links til i forlængelse af bemyndigelsesbestemmelsen:

Endvidere er der adgang til lovens indholdsfortegnelse dels direkte i E-bogen og dels i brugergrænsefladen af Adobe Reader:

Ved læsning gennem Adobe Reader får du adgang til en række redigeringsværktøjer og noteapparat:

Ovenstående E-bog kan udvikles (indenfor 2 dage) til ethvert lovkompleks og erhverves for kr. 500 + moms. Er du kun interesseret i en enkelt lovbestemmelse kan det ske for kr. 100 + moms. Det er også muligt at få fremsendt en gratis demoversion først.

Ved interesse brug venligst kontaktformularen på dette website.