Eksperthjælp

Noget af det første man kan gøre – hvis man har yderligere spørgsmål – kan være at spørge den kunstige intelligens der tilbydes i Bing AI:

Eksempelvis kan du søge som følger:

 • Hæfter jeg for min kones gæld på dansk (skriv på dansk hvis den først returnerer et engelsk svar)
 • Arver min nevø mig på dansk
 • Kan min lottokupon forældes ?
 • Hvad er indholdet af straffelovens § 244
 • Hvad betyder culpa
 • Bør jeg udfærdige en fremtidsfuldmagt ? Jeg er 69 år og rask. På dansk

Undertiden får du kun helt eller delvist svar på dit spørgsmål, ligesom Bing AI også kan opfordre til professionel bistand. Derfor finder du nedenfor en række professionelle rådgivere der der anfører deres specielle kompetenceområder:

Herunder de arbejdsområder som de enkelte virksomheder har særlig kompetence i. Brug evt. Ctrl + F til søgning.

 • Ansættelses- og arbejdsret
 • Arv og dødsbo
 • Bogføring
 • Dobbeltbeskatning
 • Dokumentudfærdigelse
 • Ejendomshandler
 • Erhvervs- og selskabsforhold
 • Erhvervsret
 • Erstatningsret
 • Familieret- og personret
 • Fonds- og foreningsret
 • Inkasso
 • Insolvensret / konkurs / akkord
 • International erhvervsret
 • Konkurrenceret
 • Kontraktsret
 • Lejeret
 • Personskadeerstatning
 • Plan- og miljøret
 • Procedure / retssager
 • Revision
 • Selskabsret
 • Skatteret
 • Strafferet
 • Økonomisk kriminalitet
Postnr.VirksomhedsnavnArbejdsområder
Juridisk hjælp. Nemt og sikkert. Prøv vores gratis behovsanalyse, som giver dig et hurtigt overblik over din situation. Udviklet af vores jurister.
Dukumentudfærdigelse indenfor: Børnetestamente – Familielån – Fremtidsfuldmagt – Fuldmagt – Gensidigt testamente for ægtefæller – Samtykkeerklæring til rejse med børn – Samværsaftale – Testamente for ugifte samlevende – Testamente over indbo – Ægtepagt med fuldstændigt særeje – Ægtepagt med kombinationssæreje – Ægtepagt om deling af pension
Dukumentudfærdigelse indenfor: Anfordringslån – Famlielån – Fremtidsfuldmagt – Gavebrev – Samejeoverenskomst – Skøde – Testamente – Ægtepagt
Dukumentudfærdigelse indenfor: Direktørkontrakt – Fremtidsfuldmagt – Opret ApS – Opret enkeltmandsvirksomhed – Testamente – Ægtepagt
DjøfAnsættelses- og arbejdsret
1463Storm Thygesen AdvokatfirmaProcedure / retssager – Strafferet – Økonomisk kriminalitet
5000Lexsos Advokater I/SAnsættelses- og arbejdsret – Arv og dødsbo – Erhvervs- og selskabsforhold – Erstatningsret – Familie- og personret -Inkasso – Insolvensret / konkurs / akkord – International erhvervsret – Lejeret – Procedure / retssager – Selskabsret
8700Advokatgruppen I/SArv og dødsbo – Ejendomshandler – Erhvervsret – Familie- og personret – Fonds- og foreningsret – Insolvensret / konkurs / akkord – Konkurrenceret – Kontraktsret – Personskadeerstatning – Plan- og miljøret – Strafferet
9000Kvist & Jensen Statsautoriseret RevisionspartnerselskabBogføring – Dobbeltbeskatning – Skatteret – Revision

Optagelse på ekspertlisten koster årligt 500 kr. + moms. Eksklusiv registrering under et postnummer koster 1.000 kr. + moms årligt. Der kan indsættes logo med link under Virksomhedsnavn. Brug kontaktformularen for henvendelse herom.