Juridisk antikvariat

Ældre juridiske udgivelser kan stadig have deres relevans for aktuelle lovbestemmelser der også var gældende på tidspunktet for bogens udgivelse.

Ønsker du at lægge bøger til salg herunder (provision 10% af salgsprisen) eller få annonce på siden (kr. 500 pr. år) kan du anvende websitets kontaktformular.

Mulighed for afhentning og mængderabat.

Søgetermer (søg med Ctrl + F):

Aftaleret – Ansættelsesret – Arveret – Auktionsret – Familieret – Erstatningsret – Fogedret – Formueret – Forvaltningsret – Insolvensret – International ret – Kommunalret – Konkursret – Personret – Privatret – Retshistorie – Retspleje – Retssociologi – Selskabsret – Skatteret – Skifteret – Statsret – Strafferet – Tingsret – Transportret

Auktioner
Forfatter: Jens Anker Andersen
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1980
Sider: 564
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Retspleje – Auktionsret

Kontraktsret 1. bind + tillæg (1975)
Forfatter: Stig Jørgensen
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1971
Sider: 228+32
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Aftaleret

Kontraktsret 2. bind
Forfatter: Stig Jørgensen
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1972
Sider: 243
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Aftaleret

Konkursret
Forfatter: Niels Ørgaard
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1978
Sider: 298
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Insolvensret – Konkursret

Det kriminelle forsæt
Forfatter: Knud Waaben
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1973
Sider: 365
Pris excl. fragt: 200 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Strafferet

Udlæg
Forfatter: Finn Taksøe-Jensen
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1977
Sider: 164
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Retspleje – Fogedret

Dansk international privat- og procesret
Forfatter: Allan Philip
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1976
Sider: 475
Pris excl. fragt: 200 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: International ret

Forvaltningsret – Sagsbehandling
Forfatter: Carl Aage Nørgaard
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1972
Sider: 208
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Forvaltningsret

Kommunalret
Forfatter: Claus Haagen Jensen
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1972
Sider: 88
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Forvaltningsret – Kommunalret

Administration og borger
Forfattere: Claus Haagen Jensen og Carl Aage Nørgaard
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1977
Sider: 243
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Forvaltningsret

Betænkning om offentlighedslovens revision
Forfatter: Justitsministeriet
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1978
Sider: 528
Pris excl. fragt: 50 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Forvaltningsret

Statsforfatningsret
Forfatter: Peter Germer
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1973
Sider: 445
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Statsret

Beskatning ved famlieoverdragelser
Forfatter: Bikuben
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1979
Sider: 398
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Skatteret

Umyndige personers formue
Forfattere: Bent Iversen og Jørgen Nørgaard
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1977
Sider: 245
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Familieret – Personret

Kaution
Forfatter: Hans Verner Højrup
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1977
Sider: 98
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Formueret

Strafferettens specielle del I
Forfatter: Knud Waaben
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1978
Sider: 208
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Strafferet

Fast ejendom i handel og eje
Forfatter: Steen Andersen
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1961
Sider: 143
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Formueret

Gældsbrevslovene
Forfattere: Henry Ussing og C. C. Dybdal
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1940
Sider: 191
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Formueret

Lærebog i strafferetspleje
Forfattere: Mogens Koktvedgaard og Hans Gammeltoft-Hansen
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1978
Sider: 369
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Strafferet – Retspleje
Panterettighederr
Forfatter: W. E. von Eyben
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1980
Sider: 538
Pris excl. fragt: 200 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Formueret – Tingsret
Negotiable dokumenter
Forfatter: Preben Lyngsø
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1972
Sider: 340
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Formueret
Højesteret 1661 – 1986
Forfattere: Ditlev Tamm, Niels Madsen, Bernhard Gomard m.fl.
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1986
Sider: 143
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Retspleje
Vekselloven og checkloven med kommentarer
Forfatter: R. Kæstel
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1932
Sider: 105
Pris excl. fragt: 50 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Formueret
Straffeloven med henvisninger og sagregister
Forfatter: Knud Waaben
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1979
Sider: 151
Pris excl. fragt: 50 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Strafferet
Lov om aftaler forsynet med noter
Forfatter: Vald. Hvidt
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1924
Sider:58
Pris excl. fragt: 50 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Aftaleret – Formueret
Skifteloven med kommentarer
Forfatter: Bernhard Gomard
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1975
Sider: 404
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Skifteret
Samfundsfilosofi
Forfatter: Hans Fink
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1975
Sider: 111
Pris excl. fragt: 50 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Retshistorie – Retssociologi
Betænkning om lovgivning om kommanditselskaber
Forfatter: Justitsministeriet
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1981
Sider: 141
Pris excl. fragt: 50 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Selskabsret
Statsretlige studier
Forfatter: Alf Ross
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1977
Sider:206
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Statsret
Pant
Forfatter: Hans Verner Højrup
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1978
Sider: 306
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Tingsret
Køb og salg af fast ejendom
Forfattere: Steen Andersen og H. Lindboe Bliksted
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1957
Sider: 114
Pris excl. fragt: 50 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Formueret
Obligationsretten i en nøddeskal 1. hæfte
Forfatter: Bernhard Gomard
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1978
Sider: 93
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Formueret
Obligationsretten i en nøddeskal 2. hæfte
Forfatter: Bernhard Gomard
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1978
Sider: 95
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Formueret
Obligationsretten i en nøddeskal 3. hæfte + sagregister
Forfatter: Bernhard Gomard
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1978
Sider: 166
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Formueret
Tillæg til Obligationsretten i en nøddeskal 1. og 3. hæfte
Forfatter: Bernhard Gomard
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1977
Sider: 214
Pris excl. fragt: 50 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Formueret
Købeloven med kommentarer
Forfattere: Jacob Nørager-Nielsen og Søren Theilgaard
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1979
Sider: 616
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Formueret
Købeloven med kommentarer
Forfattere: Jacob Nørager-Nielsen og Søren Theilgaard
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1979
Sider: 684
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Formueret
Bankjura
Forfatter: R. Kæstel
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1945
Sider: 467
Pris excl. fragt: 50 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Formueret
Konkursloven af 1977 med kommentarer
Forfatter: Mogens Munch
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1978
Sider: 639
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Insolvensret – Konkursret
Fogedsager – en lovkommentar
Forfatter: Jens Anker Andersen – Preben Skouvig – Poul Sørensen m.fl.
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1979
Sider: 720
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Retspleje – Fogedsager
Civilprocessen
Forfatter: Bernhard Gomard
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1977
Sider: 697
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Retspleje
Dansk privatret – en lærebog
Forfattere: Paul Krüger Andersen- Jes Bjarup – Vagn Carstensen m.fl.
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1979
Sider: 714
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Privatret
Dansk funktionærret
Forfatter: H. G. Carlsen
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1984
Sider: 419
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Ansættelsesret
Den borgerlige ret i hovedtræk
Forfatter: W. E. von Eyben – Jørgen Trolle – A. vinding Kruse
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1960
Sider: 465
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Privatret
Proceduren
Forfatter: W. E. von Eyben
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1980
Sider: 553
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Retspleje
Aftaler
Forfatter: Henry Ussing
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1962
Sider: 41
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Aftaleret – Formueret
Lærebog i auktionsret
Forfatter: Jens Anker Andersen
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1980
Sider: 51
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Auktionsret – Retspleje
Fogedret
Forfatter: Bernhard Gomard
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1977
Sider: 242
Pris excl. fragt: 50 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Retspleje
Erstaningsretten
Forfatter: A. Vinding Kruse
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1976
Sider: 551
Pris excl. fragt: 200 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Erstatningsret
Håndbog om AM-bidrag
Forfattere: Ove Lykke Zeimer, Benedicte Wiberg, Inge Nielsson, Birgitte Borker Rasmussen, Jette Klemmensen og Christina Nielsen
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1997
Sider: 447
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Skatteret
Studier i den danske straffeproces
Forfatter: Bernhard Gomard
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1976
Sider: 573
Pris excl. fragt: 200 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Strafferet – Retspleje
Arveret
Forfatter: Ernst Andersen
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1967
Sider: 310
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Arveret – Familieret
Familieret
Forfatter: Ernst Andersen
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1971
Sider: 250
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Familieret
Introduktion til formueretten
Forfatter: Jørgen Nørgaard
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1975
Sider: 227
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Formueret
Køb
Forfatter: Henry Ussing
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1980
Sider: 197
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Formueret
Transportret
Forfatter: Kjeld Rosenmeyer
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1982
Sider: 533
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Transportret
Tinglysning
Forfatter: Knud Illum
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1980
Sider: 459
Pris excl. fragt: 200 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Formueret
Dansk tingsret
Forfatter: Knud Illum
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1976
Sider: 678
Pris excl. fragt: 200 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Formueret – Tingsret
Ligningsloven med kommentarer
Forfattere: Mette Klingsten og Henrik Peytz
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 2000
Sider: 1163
Pris excl. fragt: 200 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Skatteret
EF-ret Almindelig del
Forfattere: Isi Foighel og Karsten Hagel-Sørensen
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1984
Sider: 380
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: International ret
Straffeloven – Almindelig del med kommentarer
Forfattere: VagnGreve, Bent Unmack Larsen og Per Lindegaard
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1976
Sider: 395
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Strafferet
Straffeloven – Speciel del med kommentarer
Forfattere: Vagn Greve, Bent Unmack Larsen og Per Lindegaard
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1975
Sider: 387
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Strafferet
Lov om børns retsstilling med kommentarer
Forfatter: Niels Chr. Bitsch
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1969
Sider: 169
Pris excl. fragt: 50 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Familieret
Gældsbrevsloven med kommentarer
Forfatter: Preben Lyngsø
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1976
Sider: 247
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Formueret
Lov om kommunernes styrelse med kommentarer
Forfattere: Preben Espersen og Erik Harder
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1978
Sider: 335
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Forvaltningsret
Offentlighedsloven med kommentarer
Forfatter: Niels Eilschou Holm
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1970
Sider: 196
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Forvaltningsret
Lov om ægteskabets retsvirkninger med kommentarer
Forfattere: Svend Danielsen og Mogens Hornslet
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1975
Sider: 388
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Familieret
Arveloven med kommentarer
Forfatter: Svend Danielsen
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1967
Sider: 405
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Arveret – Familieret
Ægteskabsloven med kommentarer
Forfatter: Mogens Hornslet, Svend Danielsen og Jacques Hermann
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1970
Sider: 446
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Arveret – Familieret
Tinglysningsloven med kommentarer
Forfatter: A. Vinding-Kruse
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1979
Sider: 399
Pris excl. fragt: 100 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Formueret
Om ejerpant og panteprioritet
Forfatter: A. Vinding-Kruse
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår:
Sider: 178 (løsblad)
Pris excl. fragt: 50 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Formueret
Retshistoriske kilder
Forfatter: Torben Wanscher
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår:
Sider: 50 (løsblad)
Pris excl. fragt: 50 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Retshistorie
Retshistoriske kompendium
Forfatter: Ole Fenger
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1964
Sider: 83 (løsblad)
Pris excl. fragt: 50 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Retshistorie
Domssamling arveret
Forfatter: Ole Jensen
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1977
Sider:
Pris excl. fragt: 50 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Arveret – Familieret
Tingsretlig domssamling 1980
Forfatter: Institut for Privatret
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1980
Sider: 194
Pris excl. fragt: 50 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Formueret
Introduktion til formueretten – domme
Forfattere: Uffe Baller og Jørgen Nørgaard
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1976
Sider: 353
Pris excl. fragt: 50 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Formueret
Formueretlige domme til studiebrug – 1. Formuerettigheder
Forfatter: Akademisk Forlag
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1981
Sider: 240
Pris excl. fragt: 50 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Formueret
Formueretlige domme til studiebrug – 2. Panterettigheder
Forfatter: Akademisk Forlag
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1981
Sider: 268
Pris excl. fragt: 50 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Formueret
Offentligretlig domssamling
Forfatter: Institut for offentlig ret
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1975
Sider: 636
Pris excl. fragt: 50 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Forvaltningsret
Strafferetlig domssamling
Forfatter: Knud Waaben
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1975
Sider: 319
Pris excl. fragt: 50 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Strafferet
Procesretlig domssamling
Forfattere: Carsten Haubek, Poul Sørensen og Finn Taksøe-Jensen
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1976
Sider: 388
Pris excl. fragt: 50 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Retspleje
Obligationsretlig domssamling
Forfattere: Bernhard Gomard, Anders Vinding Kruse, Jacob Nørager-Nielsen og Søren Theilgaard
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1976
Sider: 623
Pris excl. fragt: 50 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Formueret
Domssamling i familie-, arve- og personret
Forfattere: Strange Beck, Anders Damm, Ole Jensen og Jytte Lindgaard
Forord og indholdsfortegnelse
Udgivelsesår: 1977
Sider: 617
Pris excl. fragt: 50 kr.
Kontaktmail: post@lovsamlingen.dk
Søgetermer: Familieret
KØBFormueretlige emner
Forfatter: Lars Svenning Andersen
Udgivelsesår: 2004
Pris: 300 kr.
Kontaktmail: eksempel@eksempel.dk
Søgetermer: Formueret